Tiedote TUTOn Mestis-lisenssistä kaudelle 24-25

TUTO on saanut 18.4.2024 tiedoksi Lisenssikomitealta heidän kokouksensa pöytäkirjaotteen, jossa todetaan seuraavat puutteet, jotka estävät Mestis-lisenssin myönnön TUTO Hockeylle:

  1. Seuralla on erääntyneitä maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja.

  2. Seuran ja halliyhtiön välisessä vuokrasopimuksessa (tehty 8.6.2021) todetaan, että halliyhtiö tarkastelee tilannetta 1.8., ja jos erääntyneitä saatavia, sopimus voidaan päättää päättyväksi 15.8. Ostovelkaluettelon mukaan seuralla on merkittävästi maksamattomia hallivuokria. Seuran on toimitettava hallin omistajan vakuutus, ettei se irtisano hallisopimusta kesken kauden.

  3. Seuralta edellytetään minimissään viime tilikauden tappioiden mukaista pääomittamista.

    1. TUTOlla ei ole maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, sekä yhtiötä on pääomitettu omistajien toimesta koko viime tilikauden ajan.

TUTO ihmettelee nyt esiin noussutta pääomitustarvetta, mitä vastaavasti edellisten lisenssien myöntämisen yhteydessä ei myöskään ole ollut. Esimerkiksi viimeksi myönnetyn lisenssin yhteydessä TUTOn omapääoma oli kyseisenä hetkenä lähes miljoona euroa miinuksella.

  1. Lisenssikomitealle on toimitettu 26.4.2024 halliyhtiön edustajan kirjallinen ilmoitus, jossa todetaan kyseisten koronavuosina 2020–2022 syntyneiden vuokravelkojen olevan hallinnassa. Tämä ilmoitus ei lisenssikomitealle riittänyt.

Tämän jälkeen TUTO on 28.4.2024 kirjallisesti todennut lisenssikomitealle, että kyseisessä kohdassa myös todetaan, että halliyhtiöllä on koska tahansa mahdollisuus irtisanoa sopimus olennaisten sopimusrikkomusten takia, aivan kuten missä tahansa muussakin vuokrasopimuksessa. Tällöin ilmoitus, että halliyhtiö ei irtisanoisi kyseistä vuokrasopimusta kesken kauden on mahdoton vaatimus kenelle tahansa toimijalle. Ilmoitus on mahdoton pelkästään sen takia, että ilmoitus synnyttää tilanteen, jossa vuokralainen voi esimerkiksi kyseisestä ilmoituksesta kerryttää 12 kuukauden vuokrarästit, ennen kuin vuokranantaja voi reagoida kyseiseen tilanteeseen. Samassa yhteydessä TUTO toimitti halliyhtiön esittämän ja TUTOn hyväksymän sopimusluonnoksen kyseisten vuosina 2020–2022 syntyneiden vuokravelkojen hoidosta.

Lopullisessa ja tänään iltapäivällä TUTOlle toimitetussa ehdollisessa päätöksessä Lisenssikomitea toteaa seuraavat puutteet:
  1. Toimitettu sopimusluonnos on allekirjoittamaton versio
  2. 17.4. päivätyllä ostovelkaluettelolla on myös maksamattomia velkoja halliyhtiölle vuosilta 2023–2024.

Ehdollisuus poistuu, kun TUTO toimittaa maksukuitit vuosien 2023–2024 erääntyneistä halliyhtiön saatavista. sekä toimittaa allekirjoitetun sopimuksen liitteineen koskien vuosien 2020–2022 velkajärjestelystä.

  1. Sopimusluonnos on halliyhtiön ehdotus TUTOlle kyseisten vuokravelkojen järjestämisestä sekä TUTOn hyväksymä. On kuitenkin sovittu, että vasta TUTOn hyväksynnän jälkeen halliyhtiö tekee lopullisen päätöksen, sekä valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Tähän aikatauluun TUTO ei pysty omalta osaltaan vaikuttamaan. Myös tämä oli Lisenssikomitean tiedossa.
  2. TUTO ihmettelee, miksi kyseiset vuokravelat ovat nousseet nyt lisenssin esteeksi, vaikka kyseiset vuokravelat ovat olleet Lisenssikomitean tiedossa myös aiempina vuosina lisenssiä myönnettäessä. Lisäksi TUTO huomauttaa, että nyt ehdollisuuden perusteiksi nostetut seikat ovat vasta tänään tulleet TUTOn tietoon.

Lisätietoja antaa:

Tuomas Haanpää
TUTO Hockey Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 044 595 8881, tuomas.haanpaa@tutohockey.fi

Jaa eteenpäin:

Tiedote U20-joukkueesta TUTO U20 Mestis siirtyy TuTo ry:n alle TuTo ry on tehnyt jo usean vuoden...

Lue lisää

Lisenssitiedote TuTo Hockey Oy on 17.5.2024 saanut tiedon, että sille on myönnetty Mestis -lisenssi kaudelle 2024-2025....

Lue lisää

TUTO Hockeyn runko Mestis-kauteen 24-25 lähdettäessä on nyt julki. Aiemmin julkaistujen pelaajien lisäksi joukkueeseen on tehty...

Lue lisää